Dette vottmønsteret ble laget på bestilling fra Singsås bygdekvinnelag i 2017. Hjembygda ønsket sitt eget vottmønster, og jeg var så heldig å få lov til å bidra. Rosen som strikkes representerer de 7 gamle skolekretsene i bygda når den var en selvstendig kommune. Ruten i midten som binder de 7 rosene sammen, er kirken, som ligger midt i bygda. Bygdekvinnelaget har selv stått for salg av dette designet frem til nå, og etter snart 5 år, så kan dere få muligheten til å kjøpe oppskriften her på nettsiden min.